Tájékoztató a választmányi ülésről


Kedves Tagjaink!

Mint az beszámolónk címéből is kiderül, szakszervezetünk elnöksége megtartotta idei első választmányi gyűlését. Az eseményen minden választmányi tag megjelent, ezért az ülés határozatképes volt. Erről szeretnénk most nem fontossági sorrendben beszámolni részetekre. Először is kezdjük azokkal a jövőbeli eseményekkel, amiket a gyűlés elfogadott, és célul tűzött ki.

 • - Nőnap. Mint azt már megszokhattuk, szakszervezetünk női tagjainkat egy kis jelképes ajándékkal lepi meg ez alkalomból, az irántuk nyilvánított tiszteletünk jeléül. A projekt felelősének a választmány Tomsics Teklát, és Dubecz Zoltánt jelölte meg.
 • - Kirándulás Miskolctapolcára. Egynapos kirándulást szervezünk, ahol több program között a Barlangfürdőben való fürdőzésre is lehetőségünk nyílik. Az esemény időpontja március 22, felelőse Szerdi Szabina, és Illés Csaba. A rendezvény részvételi díjhoz kötött, és önköltséges!
 • - Családi nap. Szintén egy már hagyományossá váló rendezvény, amire a Villamos Független Szakszervezet szíves meghívásának teszünk eleget. Az esemény időpontja május 17, felelőse Szabó Csaba, és Szákovics Balázs.
 • - Nyaralás Görögországban. Szakszerveztünk elnöksége önálló (csak FHSZ) nyaralást szervez. Ehhez szeretne felmérést végezni. Amennyiben megfelelő létszámú jelentkező jön össze, úgy a nyaralás megszervezésre kerül. Kérünk benneteket, hogy aki igényt tart a nyaralásra, képviselőjénél ezt jelezze, legkésőbb február 3-ig! A nyaralásnak konkrét időpontja még nem került kitűzésre, de a terv június hónap közepét (főszezon) célozta meg. Az esemény felelőse Kardosné Valter Anikó, és Dubecz Zoltán.
 • - Kirándulás Auschwitzba. Ez a kirándulás sincs még konkrét időponthoz kötve, a tervek szerint erre az ősz napjaiban kerülne sor, és két napig tartana. A szervezésért felelősök Litkei Gyögy, és Sápi Imre. A rendezvény részvételi díjhoz kötött, és önköltséges!
 • - Őszi, HÉV-szintű ulti bajnokság. Erről a rendezvényről részletekkel később szolgálunk! Szervezői Sápi Imre, és Szabó Csaba
 • - Férfi nap. Mint ahogy azt márciusban a hölgyek esetében, úgy férfi tagjainkat is szeretnénk egy jelképes ajándékban részesíteni. Erre november hónapban kerülne sor, Szerdi Szabina, Tomsics Tekla, és Kardosné Valter Anikó jóvoltából.
 • - Mikulás. Lassan eljön az év vége, vele elérkezik Télapó is. A gyermekeink részére a meglepetésről, és az ajándékokról Illés Csaba fog gondoskodni!
 • - Évzáró buli. Ha már előző sorunkban év végéről esett szó, akkor a már tradícióvá váló Évzáró Buli sem maradhat el. A rendezvényről elöljáróban csak annyi, hogy december 20-án kerül megrendezésre, a nagy sikerre való tekintettel idén is Banya Csabát szeretnénk felkérni a „talp alá való” szolgáltatására. Ennek megrendezésével a választmány Mihály Krisztiánt bízta meg.

Következő napirendi pont a szakszervezet kiadásainak megvitatása volt. A választmány a következő kiadásokat hagyta jóvá:

 • Sport támogatás. A BKV-n belüli tömegsportokat más érdekképviseleti csoport is támogatja, ezért e téren mi sem maradhatunk le.
 • Könyvelő
 • Rendezvény, és egyéb reprezentációs kiadások.

A választmány egyhangúan döntött abban, hogy a szakszervezet kiadásai csakis a Küldöttgyűlésen meghatározottak szerint történjen!

Harmadik napirendi pont a 2014 évi bértárgyalás.

Illés Csaba elnök úr tájékoztatást adott, hogy a szakszervezetek már kérték a munkáltatót (BKV-nál, BKK-nál egyaránt), hogy az ez évi bértárgyalás sorozat irányelveiről nyújtson tájékoztatást. A választmány felhatalmazta elnök urat, hogy mindkét munkáltatónál vegyen részt a bértárgyalásokon, és kedvező béralku esetén azt írja alá.

Az utolsó – egyebek – napirendi pontban a BKV-nál és a BKK-nál folyamatban lévő ügyekről esett szó. Többek között a BKK-nál Kardosné Valter Anikó jelezte, hogy a bérnaplók munkavállalókhoz való eljuttatása még mindig késik, illetve a munkavállalókat még mindig munkaidőn kívül is berendelik. Dubecz Zoltán Szentendre Pályafenntartás részéről jelezte, hogy az ügyeleti idők nem igazságosan vannak elosztva. Kérte elnök urat, hogy ennek szíveskedjen utána járni.

A többi problémát is meghallgatva elnök úr kiadta a képviselőknek, hogy mindenki a saját területén a felmerülő problémákban járjon el, őket teljes támogatásáról biztosította.

A legutolsó napirendi pont az ülés bezárása volt, ami meg is történt annak rendje-módja szerint.

További tájékoztatásért, vagy egyéb más észrevételeitekkel, problémáitokkal forduljatok képviselőitekhez!Üdvözlettel: FHSZ Kommunikáció

Vissza a Főoldalra