Tájékoztatás a Kollektív Szerződés 3. számú módosításáról.


Kedves Kollégák!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Munkatársakat, hogy elfogadásra került és hatályba lépett a Kollektív Szerződés 3. számú módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás). A Megállapodás a Kollektív Szerződés (a továbbiakban: KSZ) több pontjában tartalmaz a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szövegének megfelelő kiegészítéseket, és az értelmezést segítő szövegezésbeli apróbb változtatásokat, illetve rögzítésre kerültek benne a BKV Zrt. munkavállalóinak 2015. évi jövedelmi elemeiről szóló megállapodásban (bérmegállapodás) foglalt KSZ módosítások is.
A Megállapodásban foglalt legfontosabb KSZ módosítások az alábbiak:

  1. - Az igazgatósági mellékletekben szabályozható témák kiegészültek a fordulószolgálatos/váltóműszakos munkavállalók szabadságának kiadásával, a tömegközlekedési járművezetők egységes foglalkoztatási feltételei és szempontjai, a minőségi prémiumok kifizetésének feltételrendszere – ágazati sajátosságokkal, az állásidő díjazásával és a járművezetői jegyértékesítéssel.

  2. - Az igazgatósági mellékletben szabályozható témák közül törlésre került a próbaidő, mert az a társasági szintű KSZ pontban módosult. (KSZ 17. pont) A próbaidő mértéke 3-ról maximum 6 hónapra emelhető. (KSZ 22. pont)

  3. - A behívásos munkavégzés munkaidőkerete 4 helyett maximum 6 hónap lehet. (KSZ 281. pont)

  4. - A KSZ 292. pontja kiegészítésre került egy „b) Egészségügyi alkalmatlanság a korábban korkedvezményes szolgálati idő megszerzésére jogosító munkakörben” című ponttal, mely alapján meghatározott feltételek fennállása esetén a munkavállaló maximum 6 hónap egybefüggő időtartamra rehabilitációra szorultnak minősítendő, megfelelő betöltetlen munkakört keresnek számára, és eredeti munkakörében elért távolléti díja illeti meg.

  5. - A KSZ 37. pontjának módosítása szerint a munkaközi szünet kiadását a munkáltató az Mt. 103. § rendelkezései szerint biztosítja, kivéve a tömegközlekedési járművezetőket. A KSZ azon előírása, mely szerint a munkaközi szünet a munkavégzés első és utolsó órájában nem adható ki, a kiegészítés értelmében csak a tömegközlekedési járművezetőkre vonatkozik.

  6. - Az Mt. szerinti bérpótlék-számítástól (174-es osztószám) eltérően a bérpótlékok számítási alapját képező egy órára járó alapbér meghatározásához – úgy, mint a havi alapbér meghatározott időszakra járó részének számításánál – is az adott időszakra eső általános munkarend szerinti teljesítendő órák számával kell osztani a munkavállaló havi alapbérét. (KSZ 52. pont)

  7. - A heti pihenőnapon végzett munka díjazásának arra az esetére, amikor a munkavállaló az elvont pihenőnap helyett nem kap másikat, a 100%-os bérpótlékra a munkabérre vetítve jogosult. Az elszámolás eddigi gyakorlatának megfelelően fog szerepelni a „munkabérre vetített” szöveg a pontban. (KSZ 5231. pont)

  8. - A KSZ egy új, „536. Formaruha felvétel díjazása” ponttal egészült ki. Az érintettek a telephelyen kívüli formaruha felvételt követően egy alkalommal egy összegben bruttó 4.000 Ft/fő /év pótlékra jogosultak 2015. január 1. napjától.

  9. - Távolléti díj a járművezetői ismeretfelújító oktatásra abban az esetben jár, amennyiben a munkáltató megbízást ad a járművezetői tevékenységre. (KSZ 543. pont) A pont utolsó bekezdése („A munkavállalót a fentiekben meghatározottakon felül bérpótlék is megilleti, ha a munkavégzés alóli mentesülés tartamára irányadó munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra lett volna jogosult.”) törlésre került.

A KSZ módosítása megtalálható az intraneten.

Vissza a Főoldalra