Keddi hírek 02. 27.


Tisztelt Tagság!I.A tárgyaló felek egyezségre jutottak az Autóbusz és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóság Kollektív Szerződés mellékletének tartalmában. Amennyiben a Jogi Igazgatóság a maga szempontjai szerint ebben nem talál kivetni valót, és a Vezérigazgató Úr is elfogadja, aláírja a KSZ-be való befogadó nyilatkozatot, akkor hatályba lép. Napok kérdése a végleges döntés. Az Igazgatóság vezetése és az érdekképviseletek között a vita mindenesetre lezárult.II.A 2013. évi bérmegtakarítás terhére kifizethető jutalom kérdésében ma az érdekképviseleti oldal és a Társaság vezetése megállapodott egy közösen képviselhető tervezet tartalmában, melyet a BKV Igazgatósága elé kell terjeszteni jóváhagyásra. Jóváhagyást követően kerül sor a kifizetésre. Felek rögzítették a szóban forgó összeget, az egy főre adható minimális és maximális mértéket, a jutalomban részesülők körét. A dokumentum szerint a munkavállalók lehető legszélesebb köre részesülhet kifizetésben. Mivel hó végén járunk, és jóváhagyás nincs, így a március 7-i bérkifizetéskor erre még számítani nem lehet, legkorábban április 8-án.Üdvözlettel: BKSzSz Kommunikáció

Vissza a Főoldalra