BKV Cafeteria 2019


Tisztelt tagság!A BKV-nál jelenleg mintegy 3000 munkavállaló nem tette meg a 2019. évre vonatkozó cafeteria elemek igénybevételével kapcsolatos nyilatkozatát annak ellenére, hogy a nyilatkozatok megtételére a határidő 2019. január 28-ával lejárt. Felhívjuk szakszervezeti tagjainak figyelmét a nyilatkozatok mielőbbi megtételére, melyben útmutatást nyújt az alábbi, Belső Kommunikáció által kiadott tájékoztató.

2019. januárjától a hatályos új adószabályok alapján - az érdekképviseletekkel egyeztetve - az alábbiakban felsorolt elemek kerülnek 2019. évben a választható elemek közé a módosított 11/VU/2015. vezérigazgatói utasítás értelmében, amely elérhető Társaságunk intranet portálján (Salamonon).

- Adómentes juttatások (0% közteherrel):

 1. Bölcsődei szolgáltatás, ellátás
  A munkavállaló bölcsődés korú gyermeke után, az egyéni cafeteria keretösszeg terhére, bölcsődei szolgáltatás, ellátás költségtérítését veheti igénybe a munkáltató (BKV Zrt.) vagy a munkavállaló nevére kiállított számla ellenében, mely a hatályos törvényi előírások alapján a költség mértékéig adómentes juttatásnak minősül. (érdeklődje meg, hogy a bölcsődéje számlaképes-e!)

 2. Óvodai szolgáltatás, ellátás
  A munkavállaló óvodás korú gyermeke után, az egyéni cafeteria keretösszeg terhére, óvodai szolgáltatás, ellátás költségtérítését veheti igénybe a munkáltató (BKV Zrt.) vagy a munkavállaló nevére kiállított számla ellenében, mely a hatályos törvényi előírások alapján a költség mértékéig adómentes juttatásnak minősül. (érdeklődje meg, hogy óvodája számlaképes-e!)

 3. Sport rendezvényre szóló belépőjegy, bérlet
  A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére vásárolhat nem visszaváltható, a sportról szóló törvény hatálya alá tartozó sportrendezvényekre szóló belépőjegyet vagy bérletet a munkáltató (BKV Zrt.) nevére kiállított számla ellenében, mely a hatályos törvényi előírások alapján a minimálbér összegéig adómentes juttatásnak minősül. Az eredeti, munkáltató (BKV Zrt.) nevére kiállított számlát és a megvásárolt bérletről vagy jegyről készült fénymásolatot a humán ügyintézőnél leadni szükséges, mint az elszámolás alapbizonylata.

 4. Kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, könyvtári beiratkozási díj
  A munkavállaló az egyéni cafeteria keretösszeg terhére vásárolhat nem visszaváltható, kulturális (muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott) szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegyet, bérletet és könyvtári beiratkozást a munkáltató (BKV Zrt.) nevére kiállított számla ellenében, mely a hatályos törvényi előírások alapján a minimálbér összegéig adómentes juttatásnak minősül. Az eredeti, munkáltató (BKV Zrt.) nevére kiállított számlát és a megvásárolt bérletről vagy jegyről készült fénymásolatot a humán ügyintézőnél leadni szükséges, mint az elszámolás alapbizonylata
 5. - Béren kívüli juttatás (34,5% közteherrel):

  • Széchenyi Pihenőkártya
   A Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP kártya) három alszámláján elkülönülten biztosítható a munkavállalók számára juttatás szálláshelyhez, vendéglátáshoz, és a szabadidő eltöltéséhez kapcsolódó elektronikus utalványok formájában. A munkavállalók a SZÉP kártyán meglévő összeget a megfelelő elfogadóhelyeken használhatják fel, a feltöltés évét követő második naptári év május 31. napjáig. Az ezen időpontig fel nem használt összeg nem vész el, továbbra is felhasználható a számláról, de a fel nem használt összeg után a Pénztárszolgáltató (Bank) díjat számít fel. A SZÉP kártya juttatás választása esetén a munkavállalónak nyilatkoznia kell arról, hogy mely Pénztárszolgáltatónál (Banknál) rendelkezik SZÉP kártyával, és zsebenként szükséges megadnia a SZÉP kártyához tartozó pénzforgalmi számlaszámait is, valamint nyilatkoznia szükséges arról is, hogy más juttatótól részesült-e ilyen juttatásban. Amennyiben részesült, úgy a jogcím alszámlánként a juttatás összegének feltüntetése szükséges, mivel a juttatás összeghatárát több juttató esetén összevontan kell figyelembe venni. A hozzájárulás rendelkezésre bocsátása havonta arányos összegben történik a munkavállaló által megadott SZÉP kártyához tartozó, zsebenként elkülönülő pénzforgalmi számlaszámaira utalással. A SZÉP kártya különböző alszámlái között az összegek átcsoportosítására év közben nincs lehetőség. Új SZÉP kártya igénylése esetén a SZÉP kártyát a munkavállaló személyesen igényelheti meg az általa választott, SZÉP kártyát kibocsátó bármelyik intézménynél. A SZÉP kártya igénylését követően a kibocsátó intézmény által a munkavállaló felé megküldött, három számlaszámot tartalmazó (SZÉP kártya zsebenként egy), szerződés alapján a munkavállaló kitölti a 3. számú mellékletet, melyet aláírás után lead a humán ügyintézője felé, aki továbbítja azt a Jövedelem-elszámolási Osztály részére rögzítés és a tagság beállítása céljából. Ezt követően nyilatkozhat arról a munkavállaló, hogy SZÉP kártyát szeretne választani cafeteria elemként.

  - Bérjövedelemmel azonos módon adózó juttatások

  • Pénzösszeg juttatás – cafeteria keretein belül
   A pénzösszeg juttatás jövedelemként adózik, mely után Társaságunkat 21% közteher terheli. A munkavállalótól a hatályos törvényi előírások szerint történik az adók levonása, melynek mértéke jelenleg az adókedvezmények függvényében maximum 33,5%. Például: ha a munkavállaló a teljes éves cafeteria keretét pénzösszeg juttatásként kéri, úgy a bruttó 180 ezer Ft-os keretből a nyilatkozat kitöltésekor levonásra kerül a munkáltató 21%-os terhe, így a megmaradt 148.760 Ft jövedelmeként adózik. Ez a juttatás nem bérjövedelem, hanem cafeteria juttatásnak minősül, ezért egyéb levonásokkal nem terhelhető. Rendelkezésre bocsátása havonta arányos összegben történik

  A cafeteria nyilatkozatok kitöltése ismételten a Salamonon (intraneten) található cafeteria program segítségével történik. Azon munkavállalók, akik rendelkeznek megfelelő Társasági informatikai hozzáféréssel, maguk is megtehetik az új nyilatkozatot, melyet 2 példányban kell kinyomtatni és abból az egyik példányt az illetékes humán ügyintézőhöz kell eljuttatni. Azon munkavállalók számára, akik nem rendelkeznek megfelelő informatikai hozzáféréssel, vagy nem kívánják maguk kitölteni cafeteria nyilatkozatukat, a humánügyi munkatársak segítenek a nyilatkozatok kitöltésében. Az alkalmazás 2019. január 11-én 8:00 órától áll a munkatársak rendelkezésére. Bővebb információkat a Cafeteria Szabályzatban (11/VU/2015 és mellékletei) vagy a Cafeteria program súgójában találhat. Amennyiben további kérdése/kérése van, akkor kérem, forduljon a területileg illetékes humánügyi munkatársunkhoz.  Üdvözlettel: FHSz Kommunikáció

Vissza a Főoldalra