Hírek bővebben - Választmányi ülés


Tisztelt Munkatársak, kedves Kollégák!

1. A választmány elnöke köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy a választmány határozatképes.

2. További napirendi pontok elfogadása

3. Beszámoló a BKK Kollektív Szerződés (KSZ) tárgyalásáról. Illés Csaba választmányi tag elmondta, hogy a KSz tárgyalások továbbra is folynak, de megállapodás még nem született. A BKK tárgyalói és az Érdekképviseletek küldöttei megállapodtak abban, hogy az új KSZ létrejöttéig (2012.12.20), az eddigi, Átmeneti Foglalkoztatási Megállapodás szerint lesznek foglalkoztatva a dolgozók, 2012.12.31-ig. A tárgyaló felek továbbá megegyeztek abban is, hogy a jövőben a tárgyalásokat heti 1 alkalommal folytatják, a sikeres szerződéskötésig. A választmány megköszönte és elfogadta Illés Csaba beszámolóját, a tárgyalások további lefolytatásával Szerdi Szabina és Litkei György választmányi tagokat bízta meg.

4. Vita a Készenlét jellegű munkavégzésről. A választmány résztvevői között ez ügyben vita nem alakult ki. Mindenki elfogadta, hogy a nem utazó szolgálatnál a fenti munkavégzési forma lenne a dolgozók részére a legkedvezőbb. Határozathozatal született az ügyben, hogy az FHSz a HDSz-szel közösen egy hírlevelet ad ki a dolgozók részére e munkakör szabályainak ismertetésével.

5. Évzáró bankett rendezése és lebonyolítása. A Választmányi tagok előadták, hogy tagjaik közti előzetes felmérés alapján igény van a már tradicionálissá vált év végi záró buli megrendezésére. Ezért egyhangúlag úgy szavaztak, hogy a rendezvényt 2012.12.08-án rendezik meg a ráckevei kocsiszín ebédlőjében. A szervezői feladatok ellátásával Szerdi Szabinát, Illés Csabát, és Fehérvári Zsoltot bízta meg.

6. Járművezetői keretbeosztás (forda) a ráckevei vonalon. Mint az köztudott, a vonalon a jelenlegi járművezetői forda nem elfogadott. Ezért Szakszervezetünk a járművezetőkkel egy közös akcióba kezdett 2012. 10.01-én (erről a későbbiekben). Szabó Csaba Választmányi tag előadta, hogy a járművezetőkkel való előzetes egyeztetés alapján igény van új, emberibb, és dolgozó barátibb forda bevezetésére. Ennek érdekében a választmány Sápi Imre forgalmi szolgálattevőt bízta meg, hogy készítsen két féle fordát, a törvényes keretek, és a járművezetői igények szem előtt tartása mellet. Ennek a Szakszervezet felé történő benyújtási ideje 2012.11.10.

7. Az FHSz tagok gyermekeinek Mikulás ajándékozása. A választmány egyhangú döntést hozott, hogy idén is megajándékozza tagjainak gyermekeit egy szerény, ámde tartalmas Mikulás csomaggal. A felmérések és a szervezés elkezdődött. A választmány ezen feladatok ellátásával Tomsics Tekla és Szabó Csaba választmányi tagot bízta meg.

8. Egyéb bejelentések és hozzászólások.
- Illés Csaba válaszmányi tag beszámolt arról, hogy a Műszaki Igazgatósági tárgyalások rendben, ütem szerint folynak. A megállapodásra minden fél egyöntetűen törekszik. A választmány a további tárgyalásokon való képviselettel Miháy Krisztián és Illés Csaba választmányi tagot bízta meg.
- Szabó Csaba választmányi tag előadta, hogy a már említett, 2012.10.01-i járművezetői demonstráció sikeres volt, célját elérte. Itt szeretné megköszönni minden támogató és szimpatizáns segítségét.
- Illés Csaba választmányi tag előadta, hogy a KEKSZ Juniális jól sikerült, színvonalas volt, tagjaink jól érezték magukat. Mihály Krisztián választmányi elnök megköszönte Illés Csaba és Fehérvári Zsolt rendezvényen nyújtott munkáját.
- Mihály Krisztián választmányi elnök kitért az információ áramlás működésére, és annak szükségességére. Megköszönte Fehérvári Zsoltnak az FHSz Facebook-os oldalának moderátori munkáját.

9. A gyűlés bezárása. Azon oknál fogva, hogy a választmány a kiírt napirendi pontoknak hiány nélkül eleget tett, ott mindenben egyességre jutottak, illetve tudomásul vettek, egyéb hozzászólás vagy felvetés híján az elnök az ülést berekesztette.

Üdvözlettel: Fehérvári Zsolt

Vissza a Főoldalra