FHSz tájékoztató


Kedves Tagjaink!

Ismét eltelt egy év, amikor elérkezett annak ideje, hogy a Munkáltató a Szakszervezetek bevonásával honorálja egész éves munkánkat. Ennek keretén belül a BKSZSZ kezdeményezte a Bérmegállapodás 8-as, 9-es pontjának tárgyalását. Az első ülés csütörtökön már le is zajlott. A Munkáltató tájékoztatást adott, hogy a bérmegállapodásban szereplő, év végi 36.000 Ft-os Erzsébet utalványt december 20-ig folyósítja dolgozói számára. A Szakszervezetek ezzel nem értettek egyet, és kérték a munkáltatót, hogy az utalványokat a decemberi kifizetés alkalmával, de legkésőbb december 10-ig juttassa el dolgozóinak! A kérésre vonatkozólag a Szakszervezetek ígéretet kaptak, hogy ennek lehetőségét megvizsgálják, és jövő hét csütörtökig megválaszolják.

A pont tárgyalásának lezárása után áttértek a 9-es pont tárgyalására.

A Szakszervezetek kérték a Munkáltatót, hogy a 2013. évi bérmaradványról nyújtson részükre tájékoztatást. A Munkáltató közölte, hogy az 1-től 11-ik hónapot december 10-én fogja zárni. Ez után fogja értékelni az év 11 hónapját. Itt kéréssel fordult a Szakszervezetekhez, hogy a bérmaradvány kifizetésének irányelveit jövő hét csütörtökig dolgozzák ki!

A BKK dolgozóinak jó hír, hogy a Sziget fesztivál elmaradt jutalékát a Munkáltató e héten, hóközi kifizetés keretében az arra jogosult dolgozóinak átutalta bankszámlájukra. Itt, a Szakszervezetek és a Munkáltató folyó hónap 28-án fog összeülni konzultációra, várhatóan a következő témákban:

  • A 2013. évi szabadság meghatározásának számítási módja
  • Tájékoztatás a 2013. évi bérköltség, bérmaradvány alakulásáról
  • Tájékoztatás a 2013. évi jutaléknövekedés nagyságáról
  • Együttműködési megállapodás kötésének előkészítése
  • Egyebek, aktualitások

További kérdéseitekkel, vagy észrevételeitekkel forduljatok képviselőitekhez!Üdvözlettel: FHSz kommunikáció

Vissza a Főoldalra