Fertő-tavi mesepark, Ausztria

(Megnézem)

(06. 06.)


Hírlevél

(Megnézem)

(05. 15.)


Hosz XVII. országos horgászverseny

(Megnézem)

(05. 11.)


Üdülési lehetőség Bükkszéken

(Megnézem)

(05. 10.)


Munkavédelmi képviselőválasztás 2023. 04. 12-13.

Hirdetmény

Választási körzetek

Lezárt jelöltlista

(04. 06.)


Tájékoztató a SzÉP-kártya juttatással kapcsolatban

A 2021-2023. évi jövedelempolitikai intézkedésekről szóló bérmegállapodás alapján a 2023. évi alanyi jogú SZÉP-kártya juttatás nettó 120 000 Ft. A jogosultsági- és folyósítási feltételeknek való megfelelés esetén a juttatás ösz-
szege legkésőbb 2023. április 30-ig megérkezik a SZÉP-kártyára. A kifizetéshez minden munkavállalónak nyilatkoz-
nia kell arról, hogy 2023-ban más munkáltatónál részesült-e SZÉP-kártya juttatásban, és ha igen, akkor milyen összegben. A nyilatkozatot azoknak is szükséges kitölteniük, akik 2023-ban nem kaptak más munkáltatótól SZÉP-kártya juttatást.

A SZÉP-kártya juttatás folyósításának feltétele 2023. március 13. és 2023. március 29. között az alábbi,


https://kerdoiv.mavcsoport.hu/nyilatkozat

elektronikus felületen elérhető nyilatkozat kitöltése. A nyilatkozattételhez szüksége lesz a törzsszámára és az egyéni kódjára, amely a – 2023. márciusában kiküldött – február havi bérjegyzéken szerepel. Amennyiben nem rendelkezik internethozzáféréssel, úgy – kizárólag személyes megjelenés esetén – a Humán Ügyfélszolgálati irodák munkatársai nyújtanak segítséget az online nyilatkozat kitöltéséhez. Ha esetleg nem találja a február havi bérjegyzékkel megkül-
dött egyéni kódját, akkor hívja a Humán Telefonos Ügyfélszolgálatot a +36 30 144 1000-es telefonszámon. Aki 2023. március 29-ig a fent hivatkozott felületen nem nyilatkozik, annak kizárólag a nyilatkozat tényleges leadása – a nyilat-
kozat elektronikus felületen, egy később kijelölt időpontban történő pótlása – után, csak 2023. júniusban érkezik meg a SZÉP-kártya juttatás összege.

Humánerőforrás vezérigazgató-helyettes szervezet

(03. 13.)


Javaslat a KSz módosítására

(Megnézem)

(03. 13.)


BKV Zrt. jutalmazási megállapodása

(Megnézem)

(03. 13.)


Egyeztetés kezdeményezése

(Megnézem)

(03. 04.)


Válasz a megkeresésre

(Megnézem)

(03. 03.)


Tárgyalási kezdeményezés

(Megnézem)

(02. 28.)


A BKV Zrt. 2023. évi bérmegállapodása

(Megnézem)

(02. 28.)


CsÉT megállapodás

(Megnézem)

(02. 17.)


Megszületett a MÁV Csoport 2023. évi bérmódosítása

(Megnézem)

(02. 17.)


Adatkérés a karácsonyi díjazással kapcsolatban

(Megnézem)

(02. 10.)


Tájékoztató a CsÉT ülésről

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a mai napon egyeztettem Dr. Pafféri Zoltán Elnök-vezérigazgató Úrral és értesülései szerint legkésőbb február 13.-án a délelőtti órákban fogjuk tudni megküldeni a következő ülés meghívóját. Természetesen amennyiben ettől korábbi időpontban kap a munkaadói oldal felhatalmazást a jelenleg érvényes ajánlatánál a munkavállalói oldal számára kedvezőbb ajánlat megtételére az egyeztetésre a meghívót haladéktalanul megküldjük.

Tisztelettel: Steininger Zsolt humánerőforrás vezérigazgató-helyettes

(02. 08.)


BKSZSZ-VTDSZSZ-EKSZ közös hírlevél

(Megnézem)

(02. 03.)


A KVKF plenáris ülés jegyzőkönyve

(Megnézem)

(01. 31.)


Hírlevél

(Megnézem)

(01. 27.)


Kedves MÁV-HÉV Zrt. Kollégák!

Arról az örömteli hírről szeretnénk tájékoztatni Benneteket, hogy a tavaly decemberi - szakszervezetekkel kötött- megállapodás alapján a 2022. decemberi munkaszüneti napokon (24, 25, 26. napján) szolgálatot végző munkavállalók bruttó 25.000 ft/nap/fő juttatást fognak kapni a munkabéren és a KSZ juttatásain felül.

A kifizetésre 2023. februárban (a januári munkabérekkel egyidejűleg) kerül sor.

(01. 25.)


A BKK Zrt. bérmegállapodása

(Megnézem)

(01. 24.)


BKV Zrt. : célprémium kitűzése a villamosnál

(Megnézem)

(01. 23.)


Kedves Kollégák!

Tájékoztatunk Benneteket, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. által működtetett ügyfélszolgálatok az alábbi napokon lesznek nyitva a MÁV-HÉV Zrt. telephelyein:

(01. 16.)


Stratosz megállapodás

(Megnézem)

(01. 17.)


Elkezdődtek a 2023-as bértárgyalások a BKV-nál

A mai napon plenáris ülés keretében megkezdődött a 2023-as bértárgyalás a BKV-nál. A 2021 júniusában a Főváros és a Bérszövetséget alkotó szakszervezetek között létrejött megállapodással összhangban a munkáltatói oldal 15+1%-os bérfejlesztésre tett javaslatot. Egyben felkérte a munkavállalói oldalt, hogy fogalmazzák meg javaslataikat a 15+1%-os bérfejlesztésre szánt keret pontos felosztásával kapcsolatban.

Bolla Tibor vezérigazgató felhívta rá a figyelmet, hogy a menedzsment álláspontja szerint a bérfejlesztés során fontos szempont a BKV, mint munkáltató munkaerőpiaci helyzetének stabilizálása, az új munkaerő bevonzása, valamint a jelenleg a vállalatnál foglalkoztatott munkaerő megtartása, különös tekintettel a hiányszakmákban dolgozókra. A vezérigazgató kifejezte reményét, hogy a bértárgyalások már január hónapban lezárulhatnak.

BKV Zrt.

(01. 17.)


Ultiverseny 2023

(Megnézem)

(01. 17.)


Tájékoztatás a Vasutas Nyugdíjpénztár tagjai számára

(Megnézem)

(01. 16.)


Közlemény a fővárosi 2023. évi bértárgyalásokról

A 2021-ben kötött Bérpolitikai Megállapodás és Egyetértési Nyilatkozat meghatározza a 2023. évi béremelés mértékét a Fővárosi Önkormányzat által közszolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdasági társaságok, és általa finanszírozott intézmények esetében. A Megállapodás alapján az éves minimálbér és garantált bérminimum emelésének számtani átlaga feletti egy százalékponttal növekednek az egy főre jutó átlagos bértömegek.

Ez alapján 15+1%-os átlagos bérfejlesztésről kezdődnek meg egyeztetések munkahelyi szinten, ahol az 1%-os emelési mérték helyi tárgyalások alapján lehetőséget nyújt a Budapest pótlék bevezetésére, bővítésére. A tárgyalások megindításával lehetőség nyílik, hogy a januári bér február elején esedékes kifizetésének már része legyen az emelt összeg, amely mérsékli az infláció jelentette terheket.

Az aláíró szakszervezetek megerősítik, hogy nem látják akadályát a Megállapodás fenntartásának, és betartásának.

(01. 16.)


Adatkérés a BKK Zrt. 2023. évi bértárgyalásához

(Megnézem)

(01. 11.)


Adatkérés a BKV Zrt. 2023. évi bértárgyalásához

(Megnézem)

(01. 03.)