A BKK Zrt. hírlevele


Kedves Kollégák!Tájékoztatunk benneteket, hogy lezárultak az érdekegyeztetési tárgyalások a BKK 2022. évi bérintézkedéseiről, és aláírtuk a 2022. évre szóló bérmegállapodást, ami alapján jelentős mértékű bérfejlesztést tudunk végrehajtani. A sikeres megállapodás a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének (BKSZSZ) és a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének (MTSZSZ), valamint a közgyűlési határozathoz kapcsolódó szakszervezetek egyetértésének köszönhetően született meg, akik támogatták a Társaság ilyen mértékű bérfejlesztését, amelyhez kapcsolódva lehetővé vált egy új munkaköri rendszer bevezetése. Az új struktúra munkavállaló‑központú, átlátható és igazságos javadalmazási, ösztönzési és képzési rendszer kialakítását teszi lehetővé, ami segíti a teljesítményalapú differenciálást, és láthatóvá válik az egyéni karrierút lehetősége is.
A megállapodás értelmében 2022. február 1-jétől az alábbi változások történnek.

I. Bérfejlesztés és egyes javadalmazási elemek változása
2022. február 1-jétől alapbérfejlesztést hajtunk végre, és átalakítjuk a prémiumrendszert – többek között a PwC munkavállalói preferenciafelmérés eredménye, illetve egyéb munkaerőpiaci összehasonlító elemzések alapján. Továbbá bővítjük a jutalékrendszer elemeit annak érdekében, hogy minden munkavállaló, aki a BKK bevételeiért közvetlenül felel, hatékony munkavégzése elismeréseként anyagi kompenzációt kapjon.
Alapbér: Az új alapokra helyezett munkaköri rendszer lehetővé és szükségessé tette a bértarifarendszer átgondolását is, ezért új tarifatáblát dolgoztunk ki. Ennek célja a transzparens és áttekinthető bérsávbesorolás az új munkaköri rendszer szerint. Ennek alapján a munkavállaló ismeri a besorolását, ezért biztos lehet abban, hogy a munkáltató az adott munkakörnek megfelelő javadalmazással ismeri el a munkáját. Arról, hogy melyik bérbesorolásba tartoztok, a vezetőtök tájékoztat majd.
Prémium (TÉR) alapbéresítése: Bizonyos besorolás alatt a prémium teljes mértékben vagy részben beépül az alapbérbe. Ezzel nő az adott munkavállaló alapbére, és a korábban prémiumként kifizetett összeget folyamatosan, havi szinten biztosítjuk részére. A prémium alapbéresítésére 90%-os teljesítést feltételezve kerül sor.

A béremelés mértéke:

 • A 2022. évi általános alapbérfejlesztés mértéke átlagosan 13,5%.
 • A bérfejlesztésben részesülő munkavállalók alapbéremelésének minimuma 10%.
 • A kötelező alapbérfejlesztés feletti mérték a munkavállalói teljesítmény szerint vezetői döntés alapján a bérsávon belül differenciálható.
 • Az egyedi bérintézkedéseket érintő területeken (forgalomfelügyelet és bevételbiztosítás) dolgozó egyes munkakörök bérrendezéséről bővebb információt a Bérmegállapodás tartalmaz.
 • Az anyagi ösztönzőrendszereket (prémium, jutalék) érintő egyéb változásokról a Bérmegállapodásban találtok részletes tájékoztatást.
A bérfejlesztés irányelveit a Bérmegállapodás tartalmazza.

II. Új munkaköri rendszer
A BKK jelenlegi besorolási rendszerét a BKK összes munkakörének objektív elemzését, összehasonlítását, értékelését követően kialakított új munkaköri rendszer váltja fel. A munkakörök vizsgálata a fővárosi cégek többségénél ma már alkalmazott HAY-módszertan alapján történt.
Mi változik? A korábbi BKK 1–12 besorolási szint helyett négy munkavállalói csoportot határoztunk meg. Ezen belül a munkaköröket munkaköri szintekre rendeztük. Az új besorolási kategóriák a munkaköri csoport kezdőbetűje és az azon belüli szintet jelöli, például F1, ami a BKK vezérigazgatói munkaköre, míg az M8 besorolás az utaskoordinátori munkakört jelöli. Az új munkaköri rendszerrel a piaci környezethez igazított új munkaköri megnevezéseket vezetünk be, ezek alapján egységes munkaköri dokumentációk készülnek minden munkavállalónk részére, ami tartalmazza:

 • az egységes szerkezetű munkaszerződést;
 • a munkaköri leírást;
 • az Mt. 46 alapján készült tájékoztatót, amely információt nyújt többek között a besorolási szintről, a munkarendről, a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

Az új munkaköri rendszer és béremelés ütemezése:

 • 2022. február 1–25. között a vezetők átadják az új munkaköri dokumentumokat, és tájékoztatják a munkatársakat a béremelés mértékéről.
 • 2022. február 25-én egységesen az alapbérfejlesztéssel azonos összegű egyszeri bérkompenzációt fizetünk január hónapra hóközi kifizetéssel, az utaskoordinátorok részére értékcikk-ellenőrzési jutalékot 13,5%-os egységes mértékben fizetjük ki. Ezzel együtt a 2022. januári prémiumot (TÉR) 100%-os teljesítményt feltételezve is kifizetjük az érintett munkavállalóknak.
 • 2022. március 8-án minden munkavállaló részére már a megemelt munkabért utaljuk.

III. Jubileumi jutalom
2022. január 1-jei hatállyal a jubileumi jutalomösszegek 50 000 forinttal emelkednek. A 2022. február 1-jétől hatályos változásokról összeállítottunk egy Információs oldalt az Intraneten, ahol folyamatosan frissítjük a fentiekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, de kérdéseitekkel forduljatok bizalommal közvetlen vezetőtökhöz vagy a terület HR Business Partneréhez.Üdvözlettel: Humán Erőforrás

Vissza a Főoldalra