Hírek bővebben - Engedményezési tartozás


Tisztelt Munkatársak, kedves Kollégák!Az említett tartozások 2009. október és 2011. január között halmozódtak fel a Telenor Magyarország Zrt-nél levő dolgozói mobilszámlákon, amely időszakban Társaságunk szerződés szerint készfizető kezességet vállalt. Ez annyit jelent, hogy a dolgozók által ki nem egyenlített tartozásokat a fenti időszakra vonatkozóan a BKV Zrt. egyenlítette ki a Telenor felé. A tartozások rendezésének folyamata a jogi és humánügyi szakterületekkel történt előzetes egyeztetés alapján megkezdődött: elkezdtük a fizetési felszólítások postázását, a tartozások rendezését.

A visszajelzések alapján azonban érzékeltük, hogy sokaknak nehézséget okoz a tartozások azonnali rendezése, ezért a felszólító levélben szereplő határidőt Társaságunk egy hónappal meghosszabbítja. A módosított határidő szerint mindenkinek 2012. augusztus 31-ig van lehetősége, hogy rendezze kifizetetlen számláit. Az e határidő letelte után fennmaradt tartozások a 2012. szeptember 8-án esedékes, 2012. augusztus havi illetményből automatikusan levonásra kerülnek.

Az egyéni tartozások mértékétől függően kizárólag indokolt esetben van lehetőség részletfizetési kedvezmény igénybevételére. A munkavállaló által írt, részletes indoklással alátámasztott kérelemhez a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli jóváhagyása szükséges, miszerint javasolja/nem javasolja a kedvezmény megadását. Szükség van továbbá egy igazolásra arról, hogy a munkavállaló nem tölti felmondási idejét. A kérelmet és az igazolást kérjük Gyene Péter részére eljuttatni (Akácfa utca 15. I.146), aki az elbírálást követően értesíti a munkavállalót a döntésről, és a részletfizetés ügyében eljár.

Az Országgyűlés megszavazta a 2012. július 1-jén életbe lépő forgalom alapon meghatározott új távközlési adó bevezetését. Ennek következtében a Telenor Magyarország Zrt. néhány pontban módosítja a dolgozói kedvezmény biztosítására szolgáló Szerződésben foglaltakat:

  • A hang alapú tarifák estében, bruttó 290 Ft kiegészítő, nem leforgalmazható havidíjat állapít meg
  • A hatályban lévő Egyedi Szolgáltatási Szerződésben meghatározott hang alapú tarifa havidíja leforgalmazható részének vonatkozásában a lebeszélhetőség mértékén belüli percforgalmat 50-50%-ban megosztja a hálózaton belüli és a más belföldi mobil és vezetékes hálózatokba irányuló normál díjas hívások között
  • A cégen belüli továbbra is 0 Ft-os percdíjú hívások mennyiségét előfizetésenként 500 perc/hó kezdeményezett hívásmennyiségben maximálja
  • Az SMS-díjak egységesen bruttó 2,5 Ft-tal emelkednek
  • Hívásonként bruttó 2,5 Ft kapcsolási díjat számít fel bármely belföldi mobil és vezetékes, illetve a nemzetközi hívások esetén

Kérjük, hogy a fentiek tudatában körültekintően nézzék át a számláikat! Ha bármilyen kérdés, probléma merül fel Ügyfélszolgálatunk a 11-331 számon áll munkavállalóink rendelkezésére.Informatikai Főosztály Telekommunikációs Infrastruktúra és IT Biztonsági Csoport

Vissza a Főoldalra